VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

A VEKE felhívása a győri polgármesterjelöltekhez

2020-01-19

Tisztelt győri polgármesterjelöltek!

Azt szeretnénk, ha még a kampány legelején konszenzusra jutnának a győri közösségi közlekedés témájában és üres frázisok helyett konkrét intézkedések megtétele mellett köteleznék el magukat. A közlekedés területe ne áldatlan vita, ne komolyan soha nem gondolt ígérgetések terepe legyen, hanem a konkrét és azonnal megléphető vállalásoké.

A közlekedés, elsősorban a közösségi közlekedés Győr városa és a hozzá szorosan kapcsolódó agglomerációs települések lakóinak egyaránt meghatározza a mindennapjait. Rendbetétele, nyugodtan mondhatjuk újrateremtése az egyik legfontosabb és legsürgetőbb előttünk álló feladat. Győr nem mondható szegény településnek, mégis, a közösségi közlekedést mostohagyerekként kezelte. Pedig a jól működő, modern közösségi közlekedés éppen a város jólétét bizonyítja. Ahol a közösségi közlekedés már nem szociális szolgáltatás, épp ellenkezőleg, egy olyan város alapja, ahol jó élni, jó a levegő, nincsenek dugók, biztonságban érezhetik magukat a közlekedők, legyenek gyalogosok, kerékpárosok, autósok vagy buszozók. Olyan város alapja, ahol érdemes tanulni, dolgozni, ahol érdemes családot alapítani és gyermekeket felnevelni.

„Egy fejlett város nem olyan, ahol még a szegények is autóznak, inkább olyan, ahol még a gazdagok is a közösségi közlekedést választják. Vagy a kerékpárt.” – Miért a buszok képviselik a működő demokráciát? Enrique Peñalosa, Bogota polgármesterének előadása, 2013 (magyar felirattal is elérhető).

Arra kérjük Önöket, akik Győr városának vezetésére vállalkoznak, vegyék nevükre az alábbi nyilatkozatot és tegyék választási kampányuk alapelemévé:

Én, ………….……….. polgármesterjelölt, vállalom, hogy Győr polgármesterévé választásom esetén haladéktalanul megteszem az alábbi intézkedéseket:

1. Létrehozom a közlekedésszervezéssel foglalkozó győri szervezetet, amely felelős a város összes közlekedési ügyének kezeléséért. Ennek az integrált közlekedésszervezőnek a feladatává teszem:

 • a lakossági, intézményi és munkáltatói közlekedési igények felmérését, ezek alapján pedig a mindennemű közlekedési szolgáltatásoknak a felmerült igényekhez történő, XXI. századi színvonalon kivitelezendő hozzáigazítását
 • a közösségi közlekedési szolgáltatások megtervezését, megrendelését, forgalomszervezését és a szolgáltatás folyamatos ellenőrzését
 • új, elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségek bevezetését
 • a közútkezelői tevékenységek végzését
 • a parkolási rendszer fejlesztését és integrálását a közösségi közlekedési szolgáltatásokhoz
 • a kerékpáros közlekedés rendszerszintű kezelését
 • az egyéb közlekedési módozatokkal, elsősorban a taxiközlekedéssel, közösségi kerékpár- autó- robogó- és rollerbérlő rendszerekkel kapcsolatos szabályozás kialakítását
 • a rendezvényekhez, építkezésekhez, felújításokhoz tartozó forgalomtechnikai munkák elkészítését és végrehajtásuk felügyeletét
 • Győr városa közlekedéssel kapcsolatos stratégiai és fejlesztési dokumentumainak elkészítését és folyamatos naprakészen tartását
 • egységes számítógépes forgalmi modell létrehozását és naprakészen tartását
 • 0-24 órás, a lakosság részére is rendelkezésre álló információs ügyelet, diszpécserszolgálat működtetését
 • az elérhető pályázatok folyamatos figyelését, a pályázati dokumentumok elkészítését
 • a városvezetés folyamatos, a közgyűlés negyedévente történő tájékoztatását az elvégzett feladatokról

2. Tárgyalásokat kezdeményezek városunk legnagyobb munkáltatóival a közösségi közlekedési szolgáltatásban, a zéró emissziós közlekedésre való áttérésben, illetve a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében betöltött szerepvállalásuk lehetőségeiről.

3. Tárgyalásokat kezdeményezek a szomszédos, agglomerációs településekkel is a közlekedési problémák közös megoldása érdekében.

4. Tárgyalásokat kezdeményezek a közlekedésért felelős szakminisztériummal egy egységes városi-elővárosi közösségi közlekedési tarifarendszer bevezetésének érdekében.

5. A győri integrált közlekedésszervezővel kidolgoztatom, és legkésőbb 2020. nyár végén a közgyűlés elé terjesztem az új közösségi közlekedési szolgáltatások programját, az autóbusz-hálózat átalakítását. Elvárásom, hogy a hálózat a városhoz méltó lefedettséggel, járatsűrűséggel, biztonsággal és komfortszinten üzemeljen, megbízhatóak és kiszámíthatóak legyenek a járatok, csökkenjenek a menetidők, növekedjen az utasok száma és elégedettsége, mindez pedig a lehető leghatékonyabban történjen. Mindenki, aki a közösségi közlekedést választja, bármikor juthasson hozzá versenyképes, megfizethető szolgáltatáshoz. Legyen éjszakai buszjárat, hogy aki éjjel dolgozik, az is eljuthasson a munkahelyére és haza, és a szülőknek se kelljen rettegniük, hogyan érnek haza gyermekeik, ha szórakozni mennek.

6. A győri integrált közlekedésszervezővel kidolgoztatom, és legkésőbb 2020. nyár végén a közgyűlés elé terjesztem azt a döntési javaslatot, hogy Győr városa a továbbiakban saját, ún. belső szolgáltatóval, vagy pályázat útján kiválasztott szolgáltatóval lássa-e el a közösségi közlekedési szolgáltatásokat. Elvárásom, hogy Győr városában a továbbiakban csak a XXI. századnak megfelelő kivitelű, alacsony, illetve zéró károsanyag-kibocsátású járművek közlekedjenek, melyek megfelelnek az esélyegyenlőségi követelményeknek és teljes értékű hűtő-fűtő klímaberendezéssel, illetve elektronikus utastájékoztató berendezéssel vannak felszerelve.

7. Felméretem a városi autóbuszmegállók és környezetük állapotát, az integrált közlekedésszervezővel javaslatot dolgoztatok ki a megállóhelyek és környezetük komfortosabbá, biztonságosabbá és akadálymentessé tételére, szükség szerinti átépítésére vagy áthelyezésére.

8. Felméretem a város úthálózatát a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjából, és az integrált közlekedésszervezővel javaslatot dolgoztatok ki Győr városának gyalogos- és kerékpárosbaráttá tétele érdekében.

9. A győri integrált közlekedésszervezővel kidolgoztatom, és a közgyűlés elé terjesztem a városi a városi kerékpár-megosztó rendszer (GyőrBike) továbbfejlesztésének, rugalmasabbá tételének koncepcióját, valamint az autó- és egyéb közlekedési eszköz-megosztó rendszerek bevezetésével kapcsolatos feltételrendszert.

10. A város levegőminőségének javítása érdekében erőteljesen ösztönözni kívánom a zéró emissziós gépjárművek elterjedését. Ennek érdekében a város által használt gépjárműveket a következő aktuális csere alkalmával tisztán elektromosra cserélem, a lakosság számára pedig nagy sűrűségű városi elektromos autó töltőállomás-hálózat kiépítését kezdem meg. Ezen felül hathatós intézkedéseket hozok az elektromos gépjárművek közlekedésének elterjesztése érdekében, legyen az hozzájárulás a vásárláshoz, parkolási és behajtási kedvezmények nyújtása, illetve a legszennyezőbb járművek közlekedésének korlátozása.

11. A város levegőminőségének javítása érdekében kezdeményezem ún. zéró emissziós zónák létrehozását, az ehhez szükséges szakmai javaslatot a győri közlekedésszervezővel haladéktalanul kidolgoztatom.

12. Kezdeményezem, hogy a városba bevezető négy leginkább leterhelt közúton a városhatárnál magas férőhelyszámú P+R parkolók épüljenek, ahol a városba igyekvők számára magas színvonalú közösségi közlekedési lehetőségek és elektromos járműtöltő berendezések állnak rendelkezésre.

13. A működő demokrácia és az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében prioritásként biztosítom Győr városa költségvetésében a megfelelő finanszírozást a fentiekhez. Mindent elkövetek, hogy a rendelkezésre álló pályázati forrásokból Győr városa minél többet elnyerhessen.

14. Kezdeményezem a Kormánynál, hogy az uniós forrásból 2013-ban elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a következő, 2021-2027 közötti Európai Uniós ciklusban Győr elővárosi vasúti közlekedésének projektje („Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása”, azonosítószám: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0006) a Közlekedési Operatív Program (IKOP2) részeként valósuljon meg.

15. Kezdeményezem a Kormánynál, hogy az uniós forrásból 2013-ban elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a következő, 2021-2027 közötti Európai Uniós ciklusban a vasúti és az autóbuszpályaudvar integrációját is tartalmazó győri intermodális központ projektje (Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítás Győrött”, azonosítószám: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005) a Közlekedési Operatív Program (IKOP2) részeként valósuljon meg.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület győri tagszervezete

(a felhívást 2020. január 5-én juttattuk el a jelöltekhez, illetve a sajtóhoz)

Új győri autóbusz-menetrend 2017 őszétől

2017-11-12
Új győri autóbusz-menetrend 2017 őszétől

Több év kihagyás után, 2017. szeptember 1-től jelent meg új helyi autóbusz-menetrend Győr városában. Győri tagszervezetünk cikkében áttekinti a változásokat és a még fennálló hiányosságokat. Vajon elégedettek lehetünk vagy van még bőven mit tenni? Szerintünk Győr városa sokkal többre lenne hivatott, mint amit most felmutat.

Read more »

Tovább züllesztik a miskolci közösségi közlekedést

2017-08-31
Tovább züllesztik a miskolci közösségi közlekedést

Hiába az új buszok, az őszi menetrendváltással újabb lépcsőfokához érkezik az évek óta tartó rombolás. Érthetetlen új járatok, megkavart menetrendek, középszerű vagy kifejezetten gyenge megoldások. Egyszóval az utasok újra szívnak, miközben a cégvezetés a város megkérdőjelezhetetlen bizalmát élvezi és a „jó munkának” hála fizetésük évente akár 20%-al is emelkedik.
Cikkünkben rávilágítunk, hogy valójában miért is újabb visszalépés a 2017.  őszi menetrend.

Read more »

Megkezdődhet a VEKE villamosainak felújítása

2016-05-16

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület számára mindig is kiemelt cél volt a közlekedéstörténeti emlékek megmentése, az értékes járművek üzemképesen tartása, azért, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedhessen velük, működés közben, ne csak múzeumi vitrin mögött. A 2000-es évek elején a BKV Zrt. felszámolta a veszteségesnek nyilvánított – már a gondolat is nonszensz – nosztalgiaüzemet, és számos járművet küldtek a bontóba. A Budapest egyik jelképének számító UV villamosok egyik különleges példányát, egy korszerűsített MUV motorkocsit egyesületünk vezetésének nyomására hozatta vissza a BKV vezérigazgatója a bontóból 2003-ban. Azóta ez a kocsi, a 3430-as MUV motorkocsi szerepel egyesületünk logójában.
Read more »

Szakmai mattot kapott az MVK, nem akar a VEKE javaslataival foglalkozni – úgy látszik nem is tud. Évtizedes a visszalépés Miskolcon: még annál is rosszabb a helyzet, mint gondoltuk

2015-06-02

Elhallgatás után besározás, majd bezárkózás és tagadás – erre képes ma az MVK Zrt. vezetése. Vissza kell vonni a menetrendi tervezetet. Változtatás kell a cég élén is, már megint. Mielőtt késő lesz.

Read more »

Miskolc városa ismét elszalasztotta a lehetőséget az előrelépésre

2015-05-28

A már sokszor megígért valódi, rendszer szintű hálózati reform helyett az MVK Zrt. által letett csomagban sok helyen csak a visszafejlesztések, a pazarló kirakatjáratok és a szakmai megoldások helyett a politikai megfelelési kényszer az, ami látszik. A VEKE javaslatcsomagját “természetesen” figyelmen kívül hagyták. Amióta az MVK Zrt. jelenlegi vezetője van hivatalban, minden szakmai párbeszéd megszűnt, sorozatban vonták vissza a bevezetett utasbarát és üzemi megtakarítást eredményező intézkedéseket, mára újra pusztulnak a buszok.

Ki kell mondjuk, szakmailag ismét komoly lejtőre került a közlekedési cég. A miskolciak ennél sokkal jobbat érdemelnének.

Read more »

A VEKE javaslatcsomagja Miskolc számára

2015-05-04

Szakmai javaslatcsomag Miskolc közösségi közlekedési hálózatának és díjszabásának utasbarát és költséghatékony megújítására

Eljött az ideje, hogy ismételten felhívjuk a figyelmet, Miskolcon bőven van még mit rendbetenni. A VEKE Miskolci tagszervezetének menetrendi, hálózati és díjszabási javaslatai, amelyeket erősen ajánlunk Miskolc város vezetésének figyelmébe. Megvalósítási célzattal.

Read more »

Leomlástól lemondásig – avagy Kelenföld, végállomás

2015-02-04

A Déli pályaudvar előtti alagút bizonytalan ideig tartó lezárása miatt a MÁV csoport, láthatóan a saját nyugalma érdekében, az elővárosi vonatok egy részét a teljes vonalon lemondta, holott jobb szervezés mellett közlekedtetésükre lenne lehetősége. De mint már oly sokszor, most is bizonyítottnak látjuk, hogy az utas a vasút számára a négy évszak mellett az ötödik, talán legfőbb ellenség.     Read more »

Skoda villamosok forgalomba helyezése Miskolcon: Közlekedéstörténeti siker vagy inkább jelentős lemaradás?

2014-12-17

Siker vagy inkább elfedett probléma, ha kevesebb a hadra fogható villamos, mint az ütemterv szerint kellene? Miért ritkult a villamosközlekedés? Hol van az 1A villamosjárat? A VEKE miskolci tagszervezetének sok a kérdése az MVK Zrt felé…

Read more »

Ismét fogynak a működőképes buszok Miskolcon. Kísért a múlt?

2014-12-10
Ég a Neoplan, ég

Kigyulladt egy csuklós Neoplan Miskolcon, a tűzoltóknak kellett a lángokat megfékezni. Már láttunk ilyet Miskolcon, az okok pedig nem sok jót sejtetnek. Exkluzív videók a busztűzről, amely figyelmeztetés a városvezetésnek, 2014 májusa óta rossz irányba mennek a dolgok.

Read more »

A VEKE rövid állásfoglalása a BKK átszervezéséről

2014-11-24

Egyesületünk, mint a BKK elképzelés indító szakmai műhelye, a cég létrejötte óta számos alkalommal kritizálta a BKK Zrt. működését és az eredeti szakmai koncepciótól való eltávolodását. A BKK a közlekedésszervező funkció helyett sok tekintetben inkább hatalmi és propagandaközpontra emlékeztet, amely eredetileg nem tervezett feladatokat is magába olvasztott. A legfontosabb ilyen torzulás a BKV feletti tulajdonosi jogkörgyakorlás, mely alapvetően borítja az egész BKK koncepciót: a közlekedésszervezőnek ugyanis minden téren függetlennek kell lennie a vele szerződésben álló szolgáltatóktól. Read more »

Jó bevált recept a vasút rövidlátóságára: ezúttal a kerékpárszállítás szűnt meg az InterCity-ken

2014-09-08

2014. szeptember 1-jétől a MÁV kommunikáció mély hallgatása mellett megszűnt a legforgalmasabb útirányokon a kerékpárszállítás lehetősége az InterCity vonatokon. A változást a pórul járt utasokon túl csak a szemfüles menetrendismerők vehették észre: a 3. számú menetrendi módosítás első füzetét letöltve válik láthatóvá, hogy a pécsi, a miskolci és a debreceni vonalakon a kerékpárszállítás az InterCity-ken megszűnt.  Ugyanezen menetrendi módosítás második oldala viszont még büszkén hirdeti a kerékpárszállítást, mint a vasúti utazás egyik pozitívumát. A honlapon erről egy árva mondat sincs. Read more »

Öncélú megállóátnevezési őrület a BKK-nál

2014-04-10

Ha a 4-es metró átadása kapcsán meglehetősen kétesen átalakított felszíni hálózat miatt nem csak az eddig megszokott járatát, hanem újabban a megállóhelyeket sem találja, akkor a hiba nem az Ön készülékében van.  Budapest felszíni közlekedésének megállóhely neveit egy láthatatlan, önjelölt megállónév-bizottság alakítgatja a budapestiek megkérdezése és beleegyezése nélkül. A mostanra betegessé fajult átnevezési hullám nem kíméli a jól megszokott, egyértelműen beazonosítható megállóhelyeket, de a kisebb, főleg helyi közösségek által megszokott elnevezéseket sem. Hogy miért volt erre szükség? Ahogy Ön sem, mi sem tudjuk. Read more »