VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

A 41-es villamos többet érdemel!

2003-11-01
By

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület tevékenysége a 41-es villamos meghosszabbításáért.

UV villamos a hagyományos budapesti festéssel. (forrás: Láng Dávid)

UV villamos a hagyományos budapesti festéssel. (forrás: Láng Dávid)


2003. január 7-10 (és február 4-6 is).

Esik a hó, befagynak a váltók. Ezért a 41-es villamosok nem tudják az ideiglenes Fehérvári úti végállomást használni, hanem továbbmennek, egész a Deák térig! Az ideiglenes intézkedés várakozáson felül bevált. Szeretnénk, ha ez ígymaradna véglegesen is! ÷36÷÷37÷÷38÷÷39÷÷40÷÷41÷

  • A VEKE közleménye a 41-es villamosvonal meghosszabbításáról,
    (megjelent a Népszabadság Budapest mellékletében, 2003. január 11-én)

A közlemény eljutott oda, ahová címeztük. Két érdekes reakció is történt.

Az egyik, hogy Pintér László úr (Főmterv) magánemberként levelet írt nekünk, melyet itt engedélyével közlünk, egyúttal a Közlekedéspolitika és a Forgalomszervezés munkacsoport által készített válaszlevelünket is közreadjuk.

A másik Aba Botondnak, a BKV vezérigazgatójának 2003. február 25-ei, Magyar Hírlap-beli interjúja. Ebben hangzik el a következő mondat: Gondolkozunk azon, hogy a 41-est véglegesen meghosszabbítsuk a Deák térre vagy a Batthyány térre, ehhez csak minimális többletjármű kellene.

Déja vu? Ez a reakció azért is nagyon érdekes, mert Aba Botondról úgy tudjuk, nem kedveli a 41-es villamost. Ebben az interjúban is azt mondta, hogy… a 41-es villamost is, amelyen alig van utas. Túl azon, hogy ez így ebben a formában nem igaz, sajnos, ha a DBR iroda tervei megvalósulnak és a 41-est visszavágják a Bocskai útig, mi sem jósolunk nagy jövőt a járatnak…

Mindenesetre Egyesületünk számára már az is nagy eredmény, hogy illetékesek elgondolkoznak a javaslatainkon. Állunk rendelkezésre!

2003. június

Úgy érezzük, kicsit elfelejtődött ez a kérdés. A VEKE úgy dönt, nem hagyja veszni az ügyet és komolyan felvállalja! Hamarosan minden érintettet megkeresünk kidolgozott javaslatunkkal és megkísérelünk meggyőzni!

2003. június 30.

Elkészült a VEKE tervezete a budai villamosközlekedést érintő változtatásokról. Ezt kívánjuk az önkormányzatok ésa BKV felé benyújtani véleményezésre.

2003. július-augusztus

A VEKE megkeresi az érintett önkormányzatok (I., XI., XXII. kerület)illetékeseit, tájékoztatja őket elképzeléseiről és kéri a támogatásukat. A támogató levelek augusztus végére meg is érkeznek, igaz, egyik-másik igen óvatosan fogalmaz. Tartanak valamitől, ez érezhető…

Viszont a Főváros úgy néz ki, jó elgondolásnak tartja és felvállalja az ügyet!

2003. augusztus 1.

A VEKE közleményt bocsát ki és televíziós interjút ad.

2003. augusztus 7.

A BKV elutasítja a javaslatot. Körvonalazódnak azálláspontok.

Összegzésképpen: Mindenki támogatja az elképzelést, a Főpolgármesteri Hivatal,a helyi önkormányzatok, a civilek. Már csak a BKV áll ellen, de vajon miért? Nem értjük, ezért ezt ki kell nyomoznunk.

2003. augusztus 21.

A VEKE küldöttsége látogatást tett Szirmay Tamásnál, a BKV forgalmi- és kereskedelmi vezérigazgató-helyettesénél. Szirmay úr korábban igen előremutató kezdeményezést tett a végül 118-asként bevezetett villamosjárattal kapcsolatban(reggeli csúcsidőben minden második 18-as villamos hosszabb útvonalon közlekedik), éppen ezért teljesen érthetetlen, hogy egy másik hosszabbítást miért ellenez ilyen keményen. A felek három órán keresztül győzködték egymást, de eredményre nem jutottak, mindenki védte a maga álláspontját. Szirmay úr szerint a 41-es nem fér már be a Bartók Béla útra és bevezetése ezért lehetetlen, ráadásul hihetetlen pluszköltségekbe veri a BKV-t, ami megengedhetetlen.

Ismét déja vu? Kb. ugyanezt hallhattuk Pintér úrtól is.

2003. szeptember

Teljesen véglegessé és egyben világossá vált, hogy a Főváros magáévá tette az elképzelést!

A Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya el is készítette az előterjesztést a 41-es villamos meghosszabbításával kapcsolatban, melyet a Városüzemeltetési Bizottság október 13-i ülésén terveznek tárgyalni. Az előterjesztés november 1-jét jelöli meg a járathosszabbítás kezdetének. Megtudjuk, hogy a BKV január 1-jét, vagy még későbbi időpontot szeretne(sohanapját?). A Főváros és a BKV között “egyeztetések” zajlanak, néha igen érdekes fordulatokkal tarkítva. Ezekben a napokban már egyértelműen a Közlekedési Ügyosztály “kezében a kontroller”, ők viszik az ügyet.

2003. október 13.

Ujjainkat keresztbe tettük és vártuk, hogy a dolgok a normál ügymenet szerint folyjanak. Úgy tűnt, a 41-es ügye sínen van, ez már nem a mi terepünk, a hivatalok teszik a dolgukat. Az érintettek legnagyobb megdöbbenésére azonban, elsősorban Szirmay Tamás úr váratlan fellépésének következtében a Városüzemeltetési Bizottság elnapolta adöntést! Népszabadság tudósítás

Hogy is van ez? Most ki a tulajdonosa kinek? A VEKE azonnal kezdeményezi,hogy a kérdést vegyék újra napirendre és ezügyben levelet ír a Főpolgármesteri Hivatalnak. Az újratárgyalásra van esély, mert Vajda Pál Főpolgármester-helyettes, aki az előterjesztést jegyezte, információink szerint igencsak megrökönyödött az eljáráson.

2003. október 27.

Minden jó, ha jó a vége! A mai napon a Városüzemeltési Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot és előírta, hogy a 41-es villamos 2003.november 1-jétől Kamaraerdő – Batthyány tér között közlekedjen!Népszabadság tudósítás a BKV “magyarázatával”. Érdemeselolvasni a Korridor.hu tudósítását is, amelynek utolsó mondata, ha jobban belegondolunk, megvilágít bizonyos eseményeket. A kérdés mindenesetre elhangzott, remélhetőleg újra nem kell elhangoznia!

Íme a 41-es villamos új menetrendje

2003. november 1.

17 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon szűnt meg a 9-es villamosjárat, a sajnos azóta is divatos, nincs rajta utas, hát szüntessük meg koncepció jegyében. Az élet bebizonyította, hogy a megszüntetési döntés hibás volt. Most a 41-es fogja jelenteni a Fehérvári út tengelyének a közvetlen összeköttetést Buda közepe és Észak-Buda felé.

Kilences vagy negyvenegyes? Igazából mindegy, milyen szám alatt fog járni,azért ezt a “reinkarnációt” a magunk módján meg fogjuk ünnepelni!

Mondjuk ki, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület gárdája igen sokat tetta 41-es villamos meghosszabbításának érdekében. Tárgyalt illetékesekkel,egyeztetett, telefonált, s ha leült volna a téma, a sajtó útján új életet lehelt belé. Mivel törekvéseit végül siker koronázta, minden oka megvan rá, hogy ezt meg is ünnepelje. Ez az ünneplés nem is szólhat másról, minthogy a szakmailag jó elgondolásokon alapuló civil kezdeményezések, ha következetesen végigviszik őket, sikeresek lehetnek. Való igaz, hogy akadtak, akik nem értettek egyet szándékainkkal és könnyen lehet, hogy magunkra is haragítottuk őket. Ámde mindezért bőségesen kárpótol bennünket az, hogy mások viszont megismerve bennünket, immáron adnak a véleményünkre, nem utolsósorban pedig, hogy legbelső meggyőződésünk szerint ezzel az akcióval a helyes irányba, a kulturált közösségi közlekedés megvalósításának irányábaadtunk ötleteket döntéshozóknak, mely talán egyszer szemléletváltásban fog megmutatkozni. Ha ez végül bekövetkezik, elégedetten dőlhetünk majd hátra, feladatunkat elvégeztük.

De addig is ünnepeljük meg ezt a kicsi, ám fontos lépést! A 41-es lekerült a “veszélyeztetett járatok listája”-ról, megmutatva, hogy a fejlesztés a kiút,nem a visszafejlesztés!

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *