VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

A Combino villamosok és a budapesti színek

2003-11-29
By

Milyenek legyenek az új körúti villamosok?Mi tagadás, nagyon nem tetszik nekünk, hogy a BKV nem akarja a tradíciókatfolytatni. Ráadásul ezzel nem vagyunk egyedül!

Combino villamos fantáziarajza, megemelt középső csíkkal.

Combino villamos fantáziarajza, megemelt középső csíkkal.


A ma Budapesten alkalmazott “hagyományos” villamosfestés a BSzKRt korszakbólvaló és az FVV, majd a BKV azóta is ugyanezt használja. Olyan tradíció, melyaz idők során a város egyik azonosítójegye lett. A villamos alapszíne sárga (aBVVV emlékére), illetve fehér, ezeket barna csík választja el (a BKVTemlékére). A pályaszámok a csík barna színével vannak megírva és azalkalmazható betűtípus is kötött. A jármű elején mindkét oldalt Budapest címerekerül elhelyezésre (régi BKV logo). Ez a logo újabban színes matrica, régebbenegyszínű barna volt. A tető világosszürke, mert amióta grafitbetétes áramszedővan, azóta grafitpor koszolja a tetőt (előtte vasszedő volt, ennek megfeleloenrozsdabarna volt a tető is). Példa erre a mellékelt UV villamos. A sárgaegyébként az idők folyamán sötétedett, eredetileg világosabb volt, mint ma.

A BKV honlapján szavazásra bocsátott változatok a fentieket láthatóan nemkívánják megvalósítani, maximum egy-két elem vehető észre (a sárga alapszín ésa szürke tető). Egyesületünk úgy gondolja, hogy a villamosok színe Budapestegyik fontos jellemzője hosszú évtizedek óta, nem tartjuk elfogadhatónak ahagyományok figyelmen kívül hagyását. Ettől eltérni csak igen indokolt esetbenlehetne, ám ilyenekről nem tudunk, a felhozott érvek könnyen cáfolhatók. Azalábbiakban bemutatunk néhány rajzot, melyekkel alá kívánjuk támasztanimondanivalónkat.¤15¤¤17¤

1. variáció

Hagyományos festés, a szabályokat alkalmazva, az ablakok alatt futó csíkkal. ACombinonak alacsonyra nyúlnak az ablakai, ezért a sárga rész területe csökken.¤16¤¤18¤

2. variáció

Az övvonalat az ablak alsó szélétől kissé feljebb helyezve arányaiban ugyanaztaz összhatást lehet elérni, mint a mostani körúti csuklósokon (ICS). Mellékelveegy kép a modernizált KCSV változatról, mely hasonló tetőelemmel bír. Itt azalacsony ablakokat figyelembe véve csak azt a szabályt lépjük át, hogy acsíknak az ablak alatt kell lennie. A szélvédő alatt a csíkot itt nemrajzoltuk be, mint ahogy a mostani csuklósokon sincs.¤19¤¤20¤

3. variáció

Ha az ajtókat teljesen fehérre festjük, akkor ugyanazt érjük el, mint a Tátravillamosokon. Itt berajzoltuk a csíkot a homlokfalra, mert a két színt ebben azesetben el kell választani.

A Combino nem hagyományos lemezelésű jármű, az egyes elemeket előbb festik éscsak azután szerelik a helyükre. A BKV szerint a Combinot csak elemenként egyszínnel szabad fényezni, különben elviselhetetlen pluszköltségek adódnak. Ezzelis indokolják, hogy miért nem készítettek hagyományos festésre javaslatot. Eza rajz a bizonyíték, hogy erre is van megoldás.

Látható, hogy azok az érvek, melyeket a hagyományos festés ellen hoznak felérvként, nem tarthatóak.

A jármű felépítése, ha nem is könnyen, de igenis lehetővé teszi a hagyományosvízszintes tagolást. Az elemenkénti több színű fényezésre pont a BKV általfavorizált tervek a cáfolatok, mivel tartalmaznak több olyan változatot is,miszerint a jármű egyes elemein háromszínű(!) fényezés is lenne, jóval nagyobbfelületeken, mint arra a hagyományos festés igényt tartana. Sőt, a Siemenstől amozgás érzetét keltő, színátmenetes terveket is rendeltek. Színátmenetes festésjavítására a BKV egyébként nincs is felkészülve, ezt az ilyennel ellátottbuszok esetében sem tudja megoldani.

Ha a BKV ötletei beleférnek a költségekbe, akkor a hagyományos festésnek isbele kell férnie. A barna csíkot pedig fényezés helyett díszléccel vagyműanyagfóliával is elő lehet állítani. Meggyőződésünk, hogy egynegyvenmilliárdos beszerzésnél egy olyan apróságon, mint egy díszléc pl.egyszerűen nem szabad spórolni!

A kék/zöld új BKV arculat jól mutat a buszokon, még a metrón/héven is, de nemvaló a meleg színekkel operáló összes többi járműre (villamos, troli, fogas,Millfav stb.). Ez esztétikailag nonszensz, erőltetett és idegen elem. Nemvéletlen, hogy egyetlen esetben sem használtuk.

A most beszerzendő járművek ugyanúgy meghatározóak lesznek utcaképszempontjából a városra nézve, mint az elődeik. Éppen ezért megengedhetetlen,hogy napi PR-szempontok alapján történjen meg a fényezés meghatározása!Teljességgel elfogadhatatlan, hogy egyetlenegy(!) olyan változat se kerüljönmegtárgyalásra, amely a budapesti villamosok hagyományos festését akárcsakmegpróbálná adaptálni az újfajta járművekre.

Idő még bőven van, hiszen a gyártás még el sem kezdődött és értesüléseinkszerint 2004 május előtt nem is fog. Addig a Siemens egy Düsseldorfból hozottjárművel próbafutásokat akar végezni a budapesti pályákat megismerendő,kerékprofilt stb. tesztelni. Megjegyzendő, hogy a Combino típussal kapcsolatbantöbb helyről érkeztek hírek anyagfáradásos törésekről. A legelsőként Combinovásárló Baseltől a legújabb Düsseldorfig. Pedig ott rendesen karbantartottpályák és német alaposságú személyzet van. A jelenséget a járműkönnyűszerkezetes felépítésével magyarázzák, a mérnökök állítólag alulterveztéka várható igénybevételt. A Siemens most sorozatban végzi a garanciálisvázjavításokat és megerősítéseket. Talán emiatt is, de a budapesti szállításramár a szerződéskötéskor fél év plusz haladékot kértek az eredeti ajánlathozképest, remélhetőleg ez az idő elegendő lesz a probléma megoldására.

Ha mindenképpen a hagyományostól eltérő és kifejezetten egyedi fényezéstszeretnénk, erre is van egy ötletünk. Érdekességképpen megmutatjuk legeslegelsőmunkánkat, mely a Siemens gyári katalóguskép átfestése (a kép egy düsseldorfikocsit ábrázol, a lámpákat egy Millfav kocsiról tettük át – ezt a képet maga aSiemens is használta egy anyagban). A kocsi ezüst festése lett aranyszínűreváltoztatva (metálfényezés). Úgy véljük, ez a fényezés – a telisárgátóleltérően – még vállalható, ezért ennek a változatnak a megvizsgálását isjavasoljuk.

De első helyen a hagyományos festésnek kell állnia a prioritási listán!

Érdemes elolvasni az építészek zaftos véleményét a kérdéssel kapcsolatban.

Villamos + design

Az Építészfórum.hu cikke

2003. november 21.

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *