VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

Javaslatunk a 173-as gyors autóbuszok közlekedésével kapcsolatban

2004-11-30
By

2004. december 1-jén tíz éves a 173-as gyorsjárat Budapesten. A járat közlekedési rendje megérett a továbbgondolásra: a VEKE az üzemidő kiterjesztését és a dél-budai végállomás módosítását szorgalmazza.

Első körben a 173-as gyors üzemidejének kiterjesztését és dél-budai végállomásának Etele térre helyezését szorgalmazta a VEKE., XIV., Bosnyák tér, Budapest (forrás: Könözsi Gábor)

Első körben a 173-as gyors üzemidejének kiterjesztését és dél-budai végállomásának Etele térre helyezését szorgalmazta a VEKE., XIV., Bosnyák tér, Budapest (forrás: Könözsi Gábor)


A VEKE Forgalomszervezés munkacsoportja az alábbi javaslatot dolgozta ki és juttatta el a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának Közlekedési Ügyosztályára.

Első körben a 173-as gyors üzemidejének kiterjesztését és dél-budai végállomásának Etele térre helyezését szorgalmazta a VEKE., XIV., Bosnyák tér, Budapest (forrás: Könözsi Gábor)

Első körben a 173-as gyors üzemidejének kiterjesztését és dél-budai végállomásának Etele térre helyezését szorgalmazta a VEKE., XIV., Bosnyák tér, Budapest (forrás: Könözsi Gábor)

Az újpalotai lakótelepek közvetlen belvárosi kapcsolatát biztosító 173-as gyorsjáratra a VEKE szerint egész nap szükség van., XV., Nyírpalota utca vá., Budapest (forrás: Gyergyói Tamás)

Az újpalotai lakótelepek közvetlen belvárosi kapcsolatát biztosító 173-as gyorsjáratra a VEKE szerint egész nap szükség van., XV., Nyírpalota utca vá., Budapest (forrás: Gyergyói Tamás)

Javaslat a 173-as gyors autóbusz üzemidejének bővítésére és útvonalának módosítására

Újpalota és a Kelenföldi pu. tömegközlekedési kapcsolatainak javítása érdekében


1. A jelenlegi helyzet és a javasolt megoldások


A 173-as gyors autóbusz 10 évvel ezelőtt, 1994. december 1-jén indult be Újpalota, Nyírpalota utca és a dél-budai Bornemissza tér között a korábbi 73E expresszjárat meghosszabbításaként. A járat közvetlen kapcsolatot teremtett Budapest egyik legnagyobb lakótelepe és a belváros között. A viszonylat azonnal népszerűvé vált az utasok között. A Rákóczi úti buszsáv kamerázásával, majd a Thököly úti buszsáv létesítésével a 7-es gyors, illetve betétjárataként a 173-as gyors az északkelet – délnyugat közlekedési főtengelyen a leggyorsabb és legmegbízhatóbb közlekedési eszközzé vált, utazási sebessége lényegesen meghaladja a személygépkocsiét is.


A 173-as használhatóságát azonban korlátozza, hogy csak munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben közlekedik, napközben és az esti órákban, valamint hétvégén nem. A csúcsidőszakokon kívüli órákban növekvő közlekedési igény, valamint az állandósuló torlódások azonban indokolttá teszik a nagyrészt elkülönített sávon haladó, ezért pontosan közlekedő viszonylat egész napos járatását, ezzel az Újpalota – belváros közötti gyors és közvetlen kapcsolat fejlesztését.


A járat dél-budai végén az útvonalat illetően is változások szükségesek. A Kosztolányi Dezső téri VOLÁN buszpályaudvar Etele térre költöztetésével, valamint a Kelenföldi pályaudvar InterCity és EuroCity vasúti megállóvá válásával ugrásszerűen megnövekedett a pályaudvar térségének tömegközlekedési igénye, amelyet a 7-es gyors autóbusz, illetve a 19-es és 49-es villamosjárat már nem képes megfelelően kiszolgálni. Az érdi elővárosi vasúton az EU Strukturális Alapokból 2004-2006 között jelentős fejlesztést hajtanak végre, amelynek hatására még tovább fog növekedni a Kelenföldi pu. terhelése. E fejlesztések égetően szükségessé teszik a Kelenföldi pályaudvarról a belváros felé irányuló közösségi közlekedési szolgáltatás kapacitásbővítését. Ez a legegyszerűbben a 173-as gyors autóbusz végállomásának a Bornemissza térről az Etele térre helyezésével valósítható meg. A kieső kis forgalmú Bornemissza téri végállomás kiszolgálását a nagy befogadó képességű Volvo buszokkal kiadott, ezért jelentős kapacitástartalékkal rendelkező 7-es és 7A járatok magas színvonalon továbbra is megoldják, az Etele téren pedig a jelentős (közel 80%-os) kapacitásnövelés nyomán megszűnik a csúcsidőben mindennaposnak számító utaslemaradás.


A két változtatás – tehát az üzemidőbővítés és a végállomás áthelyezése – azért is indokolt, mert semmilyen költségigénye nincsen, utasok tízezreit érinti előnyösen, miközben érdemben senkit nem érint hátrányosan.


A gyors 173-as esztétikusan felújított Ikarus 280-as típusú autóbuszai csúcsidőn kívül rendelkezésre állnak, így többletjármű forgalomba állítása nem szükséges. A mellékelt kapacitásszámítás alapján látható, hogy a 173-as vonalon közlekedő plusz járművek száma megegyezik a gyors 7-es és 73-as vonalakról megtakarított járművek számával, miközben a belvárosi szakaszon a közös gyorsjárati járatkövetés nem változik, Újpalotán pedig csúcsidőn kívül jelentős (50%-os) férőhelybővítésre kerül sor, ezáltal csökkenthető a 73-as gyorsjárat sokszor elfogadhatatlan túlterheltsége. A rossz állapotú Thököly úti szakaszon egyidejűleg kevesebb autóbusznak kell közlekednie, ami a BKV Rt. számára a buszok karbantartásában költségcsökkenést jelent. A Thököly úton csökkenő férőhelyszám nem jelenti a zsúfoltság növekedését, hiszen itt a gyors 7-es autóbusz utasainak jelentős része a Hungária körútnál éppen a gyors 73-as buszról száll át. Ennek folytán a jelenlegi forgalmi viszonyok között a Bosnyák tér és a Hungária körút között a gyors 7-es, míg a Hungária körút és a Keleti pályaudvar között a gyors 73-as busz kihasználatlanul közlekedik. A változtatások nyomán ez a fölösleges kapacitás megszűnne, valamint mérséklődne a Thököly úton a buszok által okozott légszennyezés, rezgés és zajkibocsátás.


2. A 7-es, 73-as, 173-as gyorsbuszcsalád közlekedése a javasolt változtatások szerint


2.1. A 173-as gyors autóbusz


A változások nyomán a 173-as gyorsautóbusz üzemidejét az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: az autóbusz változatlan reggeli üzemkezdetet követően a reggeli csúcsidőben az eddigi menetrendje szerint közlekedhet. A csúcsidő végén a viszonylat járműveinek egy része azonban forgalomban marad és 6 percenként közlekedhet 8.30-ig, majd 8 percenként kb. 13.30-ig. A kora délutáni csúcsidőszak kezdetével az autóbuszok a megszokott délutáni menetrend szerint járhatnak 18.00 óráig, majd ismét 8 percenként 19.00 óráig. 19.00 után a járat 10 percenként közlekedne a 20.30 percig, a javasolt üzemzárásig. Szombati napokon a járat reggel 6.30 perctől kb. 15.00 óráig indulna 10 perces járatkövetéssel. Késő este, szombat délután és munkaszüneti napokon a 173-as gyors közlekedtetését továbbra sem javasoljuk, tekintve, hogy ekkor a párhuzamos 7-73-173 gyorsjáratokat csak 15-15 percenként lehetne gazdaságosan járatni, ami az újpalotai szakaszon a 73-as busz 173-as gyors által nem érintett megállóiban már túlzottan ritka járatkövetést eredményezne. Ezekben az időszakokban a 7-es és 73-as gyors teljes körű menetrendi hangolását tartjuk megvalósítandónak.

A 173-as gyors busz útvonalán a megállóhelyek Újpalota, Nyírpalota utca végállomás és Kelenföld városközpont között javaslatunk értemében nem változnak, tehát az egyenletes terhelés érdekében ez a buszjárat továbbra sem állna meg a Róna utcánál. Kelenföld központot követően az autóbuszok a Bártfai utcai megállót érintve Etele tér, Kelenföldi pályaudvar végállomásig közlekednének. Az Etele téren a rendelkezésre álló tárolókapacitás lehetővé teszi a 173-as gyors járműveinek műszaki félreállítását is. Többlet felállási hely a kis forgalmú 141-es busz végállomásának téren belüli áthelyezésével szükség esetén létrehozható. Helyhiányról már csak azért sem lehet szó, mert a menetrendben előírt pihenőidők eltöltésére az újpalotai végállomás is alkalmas, míg a reggeli csúcsidőszak után kiálló járművek az Etele térhez közeli Kelenföldi garázsban tárolhatók.


2.2. A 7-es gyors autóbusz


A 173-as többletkapacitása lehetővé teszi az immár teljesen párhuzamos útvonalon közlekedő 7-es gyors ritkítását: csúcsidőn kívül a jelenlegi 4-5 perces követés helyett a 173-assal összehangoltan 8-8 percenként, kora este és szombaton 10-10 percenként közlekedhet, így a közös követés nem változik.. A 173-as üzemidején kívül (késő este, szombat délután és munkaszüneti nap) a 7-es gyors követési sűrűsége nem változhat.

A javaslat a 7-es gyors jelenlegi útvonalát és megállóhelyeit nem érintik. A projekthez kapcsolódóan a jobb utaskiszolgálás érdekében azonban javasoljuk, hogy a 7-es gyors a Bosnyák téren a Kelenföldi pályaudvar felé indulva álljon meg a 73-as és173-as gyors autóbuszok megállójában is.

Szintén többletszolgáltatásként kérjük a 7-es gyors jelenleg nagyon korai üzemzárásának időbeni eltolását. Ennek alapján az Etele térről mindennap 23.12 és 23.32 órakor garázsba tartó csonkamenetek közlekedjenek a Keleti pályaudvarig, amelyek csatlakozást nyújthatnak a Keleti pályaudvarról Újpalotára induló két utolsó 73-as gyorshoz. A másik irányban a Bosnyák térről Kelenföldre ugyancsak többletindulásokat javaslunk, 23.15 és 23.30 órakor.


2.3. A 73-as gyors autóbusz


A 73-as gyors igénybevétele a 173-as gyors bővebb üzemidejével csökkenni fog, így e járat is ritkítható. A csúcsidőn kívüli 6-ról napközben 8, este illetve szombaton délelőtt 10 percre ritkítás a 173-as gyors által ki nem szolgált kisforgalmú megállókban sem jelenti a kiszolgálás jelentős romlását, miközben a 173-as gyors üzemidején kívül a 73-as gyors követési ideje nem növekszik.

Javasoljuk, hogy mindazon időszakokban, amikor a 173-as gyors továbbra sem fog járni, a gyors 7-es és 73-as autóbuszok tökéletes menetrendi hangolással közlekedjenek, így ezen időszakokban is megszüntethető a Keleti pályaudvar előtti vagy a Hungária körúti fölösleges átszállási várakozás. Ez a 73-as késő esti órákban történő kismértékű sűrítését (mintegy 2 plusz forduló) teszi szükségessé.

A 7-es gyors csúcsidőn kívüli ritkulása miatt szükségesnek tartjuk a 73-as gyors Róna utcai megállítását is. Ez az intézkedés azért is szükséges, mert az erre található intézmények (kórházak, vállalati székházak) Újpalotáról most csak átszállással érhetők el.


2.4. A „fekete” 7-es és 7A autóbuszok


A 7-es és a 7A alapjárat közlekedését a 173-as gyors üzemidejének és útvonalának változtatása nem érinti. A jobb utaskiszolgálás érdekében járulékos intézkedésként javasoljuk azonban Bornemissza tér végállomás felé indulva a 7-es alapjárat megállítását a Bosnyák téri közös gyorsjárati megállóban is. A 7-es gyors üzemidő-bővítésével egyidejűleg többletindulást javaslunk a 7A autóbuszon Albertfalva, Forgalmi utca felől a Keleti pályaudvarra mindennap 23.15 órakor.


3. Kapacitásszámítás és paraméteradatok


Az alábbiakban bemutatjuk a jelenleg érvényben lévő paraméteradatokat, valamint a változtatások nyomán javasolt új adatokat az érintett menetrendi időszakokban. A táblázatban nyomonkövethető, hogy a változtatások semmilyen többletráfordítást nem igényelnek.

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *