VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

Horváth Csaba a budai fonódó projekt ellen – a VEKE Demszkyhez fordult

2009-11-03
By

A VEKE Demszky Gábor főpolgármesterhez fordult bukott helyettese, Horváth Csaba Hírszerzőnek tett nyilatkozata miatt. Levelünk az alábbiakban olvasható.
Dr. Demszky Gábor

főpolgármester

Fővárosi Önkormányzat

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Az Ön helyettese, Horváth Csaba a budai villamosfejlesztési projekt leállítását helyezte kilátásba arra a hírre reagálva, hogy önnön mulasztása miatt hiúsulhat meg az évtizedek óta halogatott hálózatfejlesztés Buda északi részén. Sok furcsa és visszás helyzetet megéltünk már fővárosi berkekben az elmúlt években, de ilyen arcátlan és ostoba hozzáállással felelős vezető részéről még nem találkoztunk.

Horváth Csaba szerint nincs már sok esély a projekt megvalósítására, ezért a projekt uniós támogatásának elvonását és más projektekre való átcsoportosítását helyezi kilátásba. Ahogy nyilatkozatában el is ismeri, a kerület megkereséseire a Főváros valóban nem reagált. Megfogalmazása szerint javaslatok munkatársai által történő kidolgozása “késedelmet szenved”. Azt gondoljuk, hogy Horváth Csaba ilyen nyilatkozatot nem tehet, különösen amiatt nem, mert oroszlánrésze volt a jelenlegi helyzet kialakulásában, a II. kerület által tett – részben jogos, részben megfelelő felkészültséggel könnyen megválaszolható – észrevételek megválaszolásának elmulasztásában.

A nyilatkozat elképesztő, hiszen a Főváros egyik legsikeresebb, legelőrehaladottabb, és közlekedésszakmai értelemben leghasznosabb, leginkább megtérülő projektjéről mond le most egy mozdulattal a városvezetés, a hozzá kapcsolódó 5 milliárd forintos támogatással együtt – mindezt csupán azért, mert Horváth Csaba és csapata képtelen volt a kerület felvetéseire érdemben válaszolni. Ahogy Ön is bizonyára tudja, leköszönő helyettesének állítása a források átcsoportosítását illetően hamis, hiszen egy uniós projekt esetén a Fővárosnak nincs módja a források más célokra való szabad átcsoportosítására. A nyilatkozattal Horváth Csaba beismerte alkalmatlanságát a közlekedési szakterület irányítására, hiszen amióta átvette – az ügyben szintén nem kevéssé felelős kollégájától, Hagyó Miklóstól – a közlekedési szakterület felügyeletét, semmi érdemi eredményt nem ért el a budai fonódó projekt megmentése érdekében.

A II. kerületi önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása és szakhatósági engedélye elengedhetetlen a villamosprojekt építési engedélyének megszerzéséhez. A jelenlegi tervekhez a II. kerületnek számos észrevétele, kiegészítése van, melyek közül többet jogosnak, vagy legalábbis kompromisszumos megoldásokkal áthidalhatónak tartunk. Nem értünk egyet a kerületi önkormányzattal a projekt késleltetésében, szerencsétlennek tartjuk a kialakult helyzetet, ugyanakkor a helyzet rendezése alapvetően a projektgazda feladata. Ha a kerület felvetéseire még egy érdemi válasz sem születik, a felelősség egyértelműen a Fővárosi Önkormányzaté marad. Horváth Csaba azonban nem a kerület észrevételeire adható szakmai válaszokon, a lehetséges megoldásokon gondolkodik, hanem lemond a projektről, lemond a budapestiek számára fontos fejlesztésről pusztán azért, mert képtelen feladata ellátására.

A kerület felvetései közül a Lukács fürdő előtti közterület rendezése, a Komjádi Béla uszodánál a nemrég megszűnt Üstökös utcai balrakanyarodási lehetőség visszapótlása, a villamos megállóperonjainak rendezése, a Zsigmond téri csomópont rendezése mind-mind kezelhető észrevételeknek tűnnek számunkra. A parkolási helyzettel és a hiányolt P+R parkolókkal kapcsolatban is lehet megoldásokat találni – ha folyik konstruktív vita. Nem látszik könnyen megoldhatónak a kerület azon kérése, mely a Szépvölgyi útnál a HÉV-átjáró közúti forgalom számára történő megnyitására vonatkozik, azonban tárgyalni erről is érdemes lenne. A javaslatok szakmai tartalma alapján nem védhető és nem indokolható, hogy a Főváros szeptember óta nem volt képes sem egy válaszlevelet megírni, sem egy egyeztető tárgyalást megtartani a kerülettel. Bár utóbbit összehívták, Horváth Csaba a Főváros képviseletében ezt a koalíciós szakítás miatti bukására hivatkozva végül lemondta.

A bukott főpolgármester-helyettes a fenti felvetésekre adható válaszok keresése helyett további csacsiságokat nyilatkozik, mely szerint a kerület hozzájárulásának akadálya a villamosvonal HÉV-vel való párhuzamossága. Bár nem ismerünk a II. kerület részéről ilyen nyilatkozatot, akár a kerület, akár Horváth Csaba gondolja így, a minimális szakmai és helyismeret hiányában van az, aki ilyen véleményt fogalmaz meg. Ugyan ki gondolhatja komolyan, hogy például egy Bécsi úttól a Móricz Zsigmond körtérre tartó utas a Margit hídig 17-es villamossal, a Margit hídtól a Batthyány térig HÉV-vel, majd onnan a 19-es villamossal utazik tovább, két átszállással? A budai fonódó projekt lényege épp a Budán belüli lehetetlen közlekedési kapcsolatok javítása, az átszállások számának csökkentése. Ez a Főváros és az összes érintett budai kerület érdeke – úgy látszik, a projektről indokolatlanul lemondó Horváth Csabát kivéve, aki láthatóan volt kerületi polgármesterként sem ismeri igazán a környék közlekedési viszonyait.

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A budai fonódó projekt jelenleg gazdátlan, a szeptember óta megválaszolatlan kerületi felvetésekre azonban reagálni kell, mivel információink szerint már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is kilátásba helyezte a projekt uniós támogatásának megvonását, ha november végéig nem születik megállapodás. Horváth Csaba nyilatkozatai nyomán pedig kijelenthető: a szakterületért felelős helyettese belebukott a feladatba, ma már nem a megoldások keresésén dolgozik, hanem a felelőssége elől menekül.

Ez nem pártpolitikai, hanem szakmai ügy, helyettesének nyilatkozata után azonban csak a legmagasabb, főpolgármesteri szinten születhet megfelelő döntés az ügyben. A fentiek okán kérjük, hogy Horváth Csabától vonja el a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos hatásköröket és vegye kézbe a budai fonódó projekt ügyét. A kialakult helyzet kritikus, nem várhatunk a szocialista főpolgármester-helyettesek november 20-i végelszámolásáig, a kerülettel történő egyeztetéseket mihamarabb meg kell kezdeni, azonban a feladatainak elvégzése helyett csak projektről lemondó nyilatkozatokat kiadó Horváth Csaba láthatóan erre alkalmatlan.

A VEKE a budai fonódó projekt megmentése, a kerület felvetéseire a lehetséges szakmai válaszok és megoldások megtalálása érdekében közreműködését a Főváros számára, ahogy eddig is, ezután is felajánlja.

Budapest, 2009. november 4.

Tisztelettel:

Markovics Ernő Gábor elnök

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *