VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

Felelőtlen demagógia: a BKV csődjét okozná Horváth Csaba javaslata

2010-05-01
By

Horváth Csaba ma a BKV ingyenessé tételével kapcsolatban tett javaslata felelőtlen, szakmailag teljesen megalapozatlan és nevetséges – méltó folytatása 2006-os kampányának, amikor a Duna alatti, a folyóval párhuzamos közúti alagút megépítését javasolta. Érveinket tételesen foglaltuk össze.
A tömegközlekedés ingyenessé tétele:

 • A BKV összes jegyárbevétele 2010-ben várhatóan 51 milliárd forint, ezen felül a nyugdíjasok és diákok kedvezményes utazását az állam 17 milliárd forinttal támogatja. A BKV 130 milliárd forintos költségvetésének több mint a fele, összesen 68 milliárd forint esne ki az utazás ingyenessé tételével. Ez a forráshiány a BKV azonnali csődjét, a budapesti tömegközlekedés összeomlását jelenti, ráadásul a tömegközlekedés ma is forráshiányos, a mai árakat megfizető utasait is alig tudja elvinni, olyan rozoga és öreg a járműpark.

 • A tömegközlekedés ingyenessé tétele közgazdasági nonszensz, a rendszer finanszírozhatatlanná válik, egy esetleges kizárólag adóbevételekből történő finanszírozás pedig nem csak igazságtalan, de adóemelést vagy a költségvetési hiány növekedését is maga után vonja. A világon egyetlen 100.000 lakosnál nagyobb városban sincs teljesen ingyenes tömegközlekedés, sem a fejlett világ országaiban, sem a Horváth Csaba által meghirdetett populista demagógia gondolatvilágához közelebb álló Észak-Koreában vagy Venezuelában.

 • A budapesti városvezetés az elmúlt években a BKV problémáira következetesen mindig rossz válaszokat adott: a közlekedést felügyelő Hagyó Miklós és Horváth Csaba több alkalommal járatritkítási programokkal és jelentős jegyáremelésekkel kívánták orvosolni a BKV gondjait, ami ellen a VEKE mindig tiltakozott. A leépülés eredményeként ma Budapesten a lakosok jövedelméhez viszonyítva London után Európában a második legdrágább a tömegközlekedés, a szolgáltatás színvonalát igencsak meghatározó buszpark életkorát tekintve viszont elsők vagyunk: a 17 éves átlagéletkorral a legöregebb buszai Budapestnek vannak. Összességében tehát kijelenthető: az elmúlt évek – éppen a most bejelentést tevők által meghozott – hibás döntései nyomán a budapesti tömegközlekedés szolgáltatási színvonala lezüllött, míg árai az egekbe szöktek. Erre a problémára azonban nem az ingyenes tömegközlekedés demagóg és populista ötlete a megoldás, hanem a tömegközlekedés díjszintjének ésszerű, más közép-európai városokhoz hasonló mértékűre csökkentése és a tömegközlekedés fejlesztése.

 • Az elmúlt években minden egyes tarifaemelésnél a VEKE javasolta, hogy a monoton és ésszerűtlen áremelések helyett végre vezessenek be időalapú jegyrendszert, korszerűbb tarifastruktúrát. Ezt a javaslatunkat változatlanul fenntartjuk, továbbra is úgy látjuk, hogy a használatot ösztönző, igazságosabb tarifarendszer bevezetése elkerülhetetlen. A városházi vezetők azonban minden ilyen javaslatot elutasítottak, csak az áremelésben hittek – legutóbb, 2009 végén épp Horváth Csaba volt az, aki akkor még kormánybiztosként diktátumként erőltette rá a Fővárosi Közgyűlésre a 2010. évi tarifaemelést és érvelt az áremelés mellett, amely azóta kimutathatóan az utasszám jelentős csökkenését okozta. Nem lehet másnak, mint arcátlannak nevezni, hogy épp azon politikusok, akik Budapest tömegközlekedésének mai, tarifaszintjét és járműparkját tekintve más kelet-európai nagyvárosokhoz képest is elszomorító helyzetét előidézték, a BKV-t korrupciós ügyekkel a működésképtelenségig züllesztették, most úgy tesznek, mintha ebben semmi felelősségük nem lenne.

 • Külön szót érdemel az összességében nevetséges javaslat azon kis szakmaiatlan részlete is, mely szerint csak a budapesti lakhellyel rendelkezők kapnák ingyenesen a szolgáltatást. Ez azt jelentené, hogy a tömegközlekedésért lényegében senki nem fizetne (hisz a BKV-t rendszeresen használó vidékieknek megérné ideiglenesen átjelentkezni Budapestre), az ellenőrzés és az értékesítés teljes rendszerét azonban továbbra is fenn kellene tartani, például a külföldieknek szóló jegyek értékesítése és ellenőrzése céljából. Ráadásul, a már ma is nagyrészt adóforintokból fenntartott fővárosi tömegközlekedés kizárólag a budapestiek számára történő ingyenessé tétele alkotmányossági aggályokat is felvet.

A dugódíjjal kapcsolatos felvetések:

 • A dugódíj bevezetésével a VEKE eddig is egyetértett – azonban mint eddig is, most is hangsúlyoznunk kell: ennek feltételei jelenleg Budapesten nem adottak, a Horváth Csaba által ettől remélt bevétel nagyságrendje pedig irreális. A dugódíj nem pénzbeszedési, hanem forgalomszabályozási eszköz, ami akkor tudja betölteni a funkcióját, hogy ha az autósoknak valós alternatívát kínáló tömegközlekedés és P+R parkolók állnak rendelkezésre. A mai budapesti tömegközlekedésnek sem a kapacitása, sem a szolgáltatási színvonala, sem a járműparkja nem alkalmas a dugódíj nyomán átülő autósok átvételére.

 • Nem véletlen, hogy Londonban és Stockholmban is a behajtási díj rendszerének kialakításával együtt jelentős beruházások történtek a tömegközlekedés fejlesztésére – pedig már a dugódíj bevezetését megelőzően is a budapestinél jobb infrastruktúrával rendelkezett mindkét város. Ráadásul, a behajtási rendszer kialakítása, a központi informatikai rendszer és a kamerák összesen tízmilliárdos nagyságrendű beruházást jelentenek – magyarán a dugódíj forgalomszabályozási eszköz, bevezetése csak a megfelelő tömegközlekedés-fejlesztések után lehetséges, bevételt azonban a beruházás után még hosszú évekig nem termel a városnak. A dugódíj szakmai bevezethetőségét Horváth Csaba felszínes és szakmaiatlan ötletelése csak degradálja, a komolyan vehetőségét és érvrendszerét megöli, a rövid távú politikai haszonszerzés eszközévé teszi, ami ellen egyesületünk ezúton is tiltakozik.

 • A dugódíj bevezetése bizonyosan növelné a tömegközlekedés igénybe vételét, ami újabb járművek forgalomba állítását, a járatok sűrítését tenné szükségessé. Ennek forrásigényére rakódna rá a fent leírt, ingyenessé tételből fakadó mintegy 70 milliárdos hiány. Tehát, a BKV gazdálkodásában egy legalább 80 milliárd forintos működési hiányt kellene betömnie a dugódíjnak Horváth Csaba ötlete szerint.

 • Londonban a dugódíj nettó bevétele a város költségvetése számára 44 milliárd forint (148,5 millió angol font), mivel a befolyó bevételek több mint a fele a díjbeszedési rendszer üzemeltetésére megy el. London azonban egy közel 8 millió lakosú világváros, ahol ráadásul a behajtási díj egyszeri összege 8 font, azaz kb. 2400 forint! Mivel Budapest jóval kisebb város, ráadásul 2400 forintos egyszeri behajtási díj szedése irreális, az feltételezhető, hogy a budapesti dugódíj bevételei nagyságrendileg maradnának el a londoni bevételektől, és a Horváth Csaba által feltételezett 50 milliárdos bevételszinttől. A dugódíjból származó bevételek és a tömegközlekedési tarifabevételek aránya egyébként Londonban 1:8-hoz, tehát ez alapján a BKV mai tarifabevételeit megfelelően arányosítva kb. 8-9 milliárdos dugódíj-bevétel prognosztizálható Budapesten. (Hasonló az arány Stockholmban is, ahol a behajtási díj nettó bevételének és a tömegközlekedés tarifabevételeinek aránya 1:11, tehát a Horváth Csaba által állított nagyságrendi azonosság Stockholmban sem áll fenn, a tömegközlekedés bevételei egy nagyságrenddel nagyobbak.)

 • Becslésekbe nem szívesen bocsátkozunk, de ha eltekintünk a szükséges beruházosoktól (pedig nem lehetne) és azzal az igen megengedő feltételezéssel élünk, hogy a londoni arányok érvényesek és kb. 10 milliárd forint befolyik dugódíjból, akkor is a fenti 80 milliárdos BKV-hiányból 70 milliárd forint fedezetlen marad és a tömegközlekedés újabb ekkora költségvetési támogatás nélkül csődbe megy. Ráadásul, ha a dugódíjból származó bevételeket a közösségi közlekedés működtetésére fordítjuk, akkor a fejlesztések többletfinanszírozására nem lesz pénz, tehát a BKV működtetésén túl a rozzant buszpark cseréjére vagy a villamospályák felújítására sem jut forrás.

 • A fenti számok alapján kijelenthető, nincs olyan dugódíj, amiből a budapesti tömegközlekedés kieső tarifabevételei, illetve működési költségei fedezhetőek lennének, aki ilyet állít, az vagy hazudik, vagy nem tud számolni.

A VEKE a fent felsorolt szakmai érvekre és tényekre tekintettel ezúton arra kéri az összes politikai párt képviselőit, döntéshozóit, hogy tekintsék megkésett áprilisi tréfának és ne vegyék komolyan Horváth Csaba javaslatát, ne szálljanak be egy olyan demagógiaversenybe, mely kizárólag a budapesti tömegközlekedés csődbe vitelére és a dugódíj ötletének lejáratására alkalmas.

A budapestieknek ma nem önmagában az a problémájuk, hogy a tömegközlekedésért fizetni kell, hanem az, hogy évről évre egyre többet, aránytalanul sokat kell fizetniük egy eközben egyre romló és lezüllő szolgáltatásért, látva azt, hogy a BKV-t a várost vezetők nem fejlesztik, hanem szétlopják. Erre a problémára azonban nem a tömegközlekedés ingyenessé tétele, hanem a fejlesztés és az autózással versenyképes szolgáltatási színvonal és tarifarendszer a megoldás, ahogy ezt számtalan európai város példája bizonyítja.

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *