VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

Levél az NFÜ-elnöknek: mentsük meg a Budakeszi-buszsávot!

2010-06-16
By

Markovics Ernő elnök és Vitézy Dávid közlekedésfejlesztési munkacsoport-vezető levélben fordultak Petykó Zoltánhoz, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökéhez a Budakeszire tervezett buszsáv-beruházás törlése miatt.

Nem csak az utasoknak, a közlekedési vállalatoknak sem előnyös, hogy a reggeli csúcsban a buszaik a torlódásban araszolnak., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)

Nem csak az utasoknak, a közlekedési vállalatoknak sem előnyös, hogy a reggeli csúcsban a buszaik a torlódásban araszolnak., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)


Az ügyben az előzményeket és a teljes történetet korábbi cikkünk tartalmazza.

A VEKE levele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Petykó Zoltán

elnök

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Tárgy: KMOP-2.3.1/B-08-2008-0003 sz. “Középen vezetett autóbuszsáv kialakítáa Budakeszi belterületén (Temető utca és Budapesti közigazgatási határa között)” című projekt megvalósításának lehetőségei

Tisztelt Elnök Úr!

Egyesületünk a gazdaság növekedésének beindításához elengedhetetlen fontosságúnak tartja a közösségi közlekedés versenyképességének javítását, különösen a Budapestet körülvevő agglomerációban, ahol az elmúlt évtizedek kiköltözési hullámát nem kísérte a tömegközlekedés fejlődése, ez pedig a központi régió működőképességének romlását okozta.

Civil szervezetünk évekkel ezelőtt vetette fel Budakeszi problémáját, mely Budapesthez közel fekvő agglomerációs településről (és a környékén található többi elővárosból) jelentős ingázóforgalom zúdul Budapestre, ugyanakkor a tömegközlekedés nem tud az ingázók számára versenyképes alternatívát kínálni. A buszjáratok zsúfoltak, és nem csak kényelemben, hanem időben sem versenyképesek a személygépkocsival, hisz a Budakeszi belterületén és a Budakeszi úton kialakuló torlódások hatásainak előnyben részesítési intézkedések híján a személygépkocsikkal azonos mértékben ki vannak téve.

Az elmúlt években a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Programból igen üdvözlendő módon források nyíltak a központi régió tömegközlekedés előnyben részesítését szolgáló projektjeire, melynek keretében szorgalmazásunk nyomán pályázat került benyújtásra Budakeszin belül az autóbuszok 1,2 kilométer hosszú középen vezetett buszsáv kiépítésével történő előnyben részesítésére, és a pályázat útján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. el is nyert mintegy 390 millió forint európai uniós forrást. Hozzá kell tegyük, hogy a projekt előkészítését eredendően a BKSZ Kht. végezte, azonban az állami közutak fejlesztésére kizárólagosan hivatott szervezetként végül a NIF vette át a projekt megvalósítását, mely szervezet végül sajnálatos módon nem bizonyult a beruházás gondos gazdájának.

Idén május végén értesültünk arról, hogy a régiós operatív program egyetlen érdemi, Budapesten kívül megvalósítandó projekt, a Budakeszin létesülő buszsáv beruházás törléséről döntött a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet. A döntés ellen a VEKE ezúton is tiltakozik, mivel szükségesnek és fontosnak tartjuk, hogy Budakeszin a tömegközlekedés előnyben részesítése, a Volánbusz és a BKV járatai számára a buszsáv létesítése megtörténhessen.

Információink szerint a Támogatási Szerződés 2009. január 26-i megkötését követő egy éven belül a NIF Zrt. nem tett eleget az ÁSZF forráslekötésre vonatkozó előírásainak és nem is jelezte időben ezt a csúszását. Ténykérdés, hogy a NIF az előírásnak nem felelt meg a projekt csúszása miatt, azonban az is tény, hogy a Fővárosi Önkormányzat hasonló projektjeivel ugyanez történt, azok törlésére mégsem került sor. Például a Fővárosi Önkormányzat éppen nemrégiben módosította a nagykörúti villamosok előnyben részesítésére, illetve a Baross utcai buszsáv létesítésére vonatkozó uniós pályázatának véghatáridejét. Mindkét projekt esetében a határidő 1 évvel történő meghosszabbítását a Pro Régió támogatta, a támogatási szerződést módosították, pedig mindkét projekt ugyanazon pályázati forrásból valósul meg, mint a Budakeszire tervezett buszsáv. A Főváros azonban az egy éves határidő lejárta előtt rövid idővel kérte a hosszabbítást, míg a NIF Zrt. két hetet késve, 2010. február 11-én tette ezt meg. Az utasok és a közérdek szempontjából azonban két hét adminisztrációs csúszás nem lehet alapja a beruházás törlésének, hisz ezzel a Pro Régió nem a NIF-et, hanem a Budakesziről ingázó állampolgárokat bünteti.

A NIF levelében a csúszás indoklásában az alábbiakra hivatkozott:

  • A beruházás lebonyolító mérnöki feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, majd új eljárást nem indítottak, mert a Közbeszerzési törvény változása miatt ennek nagy volt az időigénye. (Itt egyértelműen a NIF belső adminisztrációs csúszása tehát az ok.)

  • A Fővárosi Vízművek vízvezetékeinek közműkiváltásával kapcsolatos tárgyalások megcsúsztak és a munkákat csak március végétől lehet(ett volna) elkezdeni.

  • Budakeszi és a XII. kerület Önkormányzata nem tudott megállapodni a közvilágítás hálózattal kapcsolatosan, Budakeszi a földalatti kábelekkel történő összekötést írta elő, ezzel kapcsolatban azonban (a február 11-i levél szerint) “megállapodás márciusra várható”.

  • “Egyéb jogi, közbeszerzési akadályok: a Kbt. [Közbeszerzési törvény] változása miatt a NIF dokumentációk nem voltak naprakészek emiatt novemberben összeállított dokumentáció átdolgozásra szorult.”

A NIF levelében kifejezi, hogy “továbbra is feltett szándéka a projekt megvalósítása”, és tervei szerint még 2010 nyár végéig kivitelezi a beruházást.

Összességében megállapítható: a beruházás körül semmilyen olyan műszaki vagy pénzügyi bizonytalanság nem volt, ami a törlését indokolta volna. A projekt törlése kizárólag a projekt – egyébként minimális, a fővárosi projekteknél kisebb – csúszásának kései bejelentéséből fakadt.

A Pro Régió ügyvezető igazgatója, dr. Lukovich Tamás 2010. március 25-i keltezésű levelében leírja, hogy “a projektgazda 2010. február 11-én kelt (…) levelében a pályázat előrehaladásáról – egy év elteltével – sem tudja igazolni a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását, illetve nem kötött szerződéseket a harmadik féllel a megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési munkák tervezett összértékének legalább 50%-át elérő mértékben. Kedvezményezett a megvalósítást ténylegesen nem kezdte meg. Közreműködő Szervezet Kedvezményezett alábbi kimentését, annak indoklását nem tartja alaposnak, azt a Kedvezményezett részére felróható magatartásnak ítéli meg.” Ezt követően a Pro Régió tájékoztatja a NIF-et arról, hogy a “Középen vezetett autóbuszsáv kialakítása Budakeszi belterületén (Temető utca és Budapest közigazgatási határa között)” című projekt tekintetében a támogatást visszavonja, és a Támogatási szerződéstől eláll. A probléma tehát nem a projekt általános csúszása, műszaki vagy pénzügyi bizonytalansága volt, hanem az, hogy a NIF a szerződés szerinti 10%-os pénzköltés vagy 50%-ra való leszerződés szabályát nem teljesítette és ezen szabály teljesítésére nem kért haladékot időben.

A legszigorúbb jogi megközelítésben tehát a NIF Zrt. tehető felelőssé a projekt támogatásának megvonásáért, egyrészt azért, mert a projekt csúszása részben saját adminisztrációs hibái, csúszása (nem naprakész dokumentációk, stb.) miatt történt, másrészt azért, mert határidőn túl kérte annak meghosszabbítását. Ugyanakkor, a Pro Régió részéről is elvárható lett volna, hogy egy jelentős közérdeket szolgáló beruházás azonnali törlése helyett a mérlegelést követően a határidő-módosítás engedélyezése mellett döntsön, hiszen a projekt körüli problémák nem voltak kezelhetetlenek, megoldhatatlanok és nem okozták a projekt ellehetetlenülését, mindössze annak időbeli csúszását (ahogy ez a Főváros projektjeinél is történt.) Sőt, a NIF levele szerint a Pro Régió döntésének időpontjáig, márciusig, minden probléma megoldódott vagy megoldható lett volna (Vízművek-munkák, közbeszerzési kiírások, közvilágítási problémákról megállapodás). Vélhetően ezen problémák rendezésére végül sor is került, hisz a NIF (vélhetően még nem ismerve a Pro Régió március 25-i döntését) 2010. március 30-án kiírta a közbeszerzést a buszsáv építési munkáinak kivitelezésére, amelyet aztán nem sokkal később a projekt törlése miatt visszavont.

A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 19. § (1) bekezdése szerint a korábban említett határidők nem teljesülése esetén a Közreműködő Szervezetnek lehetősége van, de kötelessége nincs a szerződéstől való elállásra („közreműködő szervezet támogatási szerződéstől elállhat”). Ennek alapján tehát kimondható, hogy a NIF mellett az ügyben ProRégió is felelős, mivel nem mérlegelte a projekt fontosságát és azt sem, hogy a döntés meghozatalának időpontjára a projekt kivitelezése lényegében indítható állapotba jutott.

Összességében tehát a magyar állam különböző szervezetei néhány napos adminisztrációs csúszás miatt töröltek egy olyan beruházást, amely jelentős uniós források lehívására lett volna alkalmas (ezen forrásokat Magyarország várhatóan elveszíti a projekt hiányában, hiszen új projekt előkészítésére és végigvitelére a KMOP forrásainak 2012-ben esedékes lezárulta előtt már nem látszik mód), és amely egyébként nem csak az utasok és a közérdek szempontjából, hanem a BKV és a Volánbusz üzemeltetési hatékonysága szempontjából is jelentős haszonnal bírt volna – ráadásul a beruházás 2010 nyarán történő megvalósítását semmilyen körülmény nem akadályozta a NIF levele szerint. Érdemes felidézni: a 2010-ben érvényes menetrendek szerint Budakeszi felől Budapestre reggel óránként 22 darab Volánbusz és 24 darab BKV-busz, tehát óránként 46 darab busz (átlagos 1 perc 20 másodperces követés!) közlekedik.

A VEKE a különböző, közpénzből fenntartott szervezetek (NIF, Pro Régió) egymással való vitájánál fontosabbnak tartja a közérdeket szolgáló beruházás megvalósulását, és mivel nem a projekt ellehetetlenülése, hanem adminisztrációs hibák álltak a beruházás törlésének hátterében, szükségesnek tartjuk a meghozott döntések felülvizsgálatát.

Jelen levelünkkel azért fordulunk Önhöz, hogy arra kérjük: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bírálja felül a Pro Régió döntését a támogatási szerződéstől való elállásra vonatkozóan és döntsön a Budakeszin megvalósítandó projekt folytatásáról. Ha eljárásrendileg ezen intézkedés külső fél általi kezdeményezése nem lehetséges, kérjük, kezdeményezze a KSz-nél a NIF-fel való kapcsolat azonnali újbóli felvételét, és ennek alapján a ProRégió döntésének felülvizsgálatát. A projekt az NFÜ honlapjának adatbázisa szerint még létező és támogatott projektként szerepel, tehát reméljük, van még mód a Közreműködő Szervezet döntésének felülvizsgálatára. A Budakeszire tervezett projektet illetően ezen döntés a Fővárosi Önkormányzat hasonló, ugyanezen pályázaton támogatott és 1 évvel nemrégiben TSz-módosítással meghosszabbított projektjeihez hasonló helyzetbe hozná, ezért is bízunk abban, hogy a precedensekre való tekintettel a döntés meghozatalára van mód.

Amennyiben a szerződéstől való támogatói elállás visszavonására bármely okból nincs mód, javasoljuk és kezdeményezzük, hogy a KMOP 2.3.1/B „A közösségi közlekedés előnyben részesítése” c. pályázati konstrukciót a felszabadult források segítségével újból nyissák meg, mely intézkedést követően reményeink szerint a NIF Zrt. újból pályázni fog, hisz a beruházás előkészítése igen előrehaladott állapotban van, megvalósítása pedig a budapesti agglomerációban a tömegközlekedés versenyképességének javítása miatt különösen indokolt, ráadásul az újbóli pályázással a NIF saját hibái által okozott károk enyhítését is elérheti.

Megtisztelő válaszára és az ingázó utasok nevében pozitív döntésére számítunk.

Budapest, 2010. június 14.

Vitézy Dávid

elnökségi tag

Markovics Ernő Gábor

elnök

Nem csak az utasoknak, a közlekedési vállalatoknak sem előnyös, hogy a reggeli csúcsban a buszaik a torlódásban araszolnak., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)

Nem csak az utasoknak, a közlekedési vállalatoknak sem előnyös, hogy a reggeli csúcsban a buszaik a torlódásban araszolnak., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)

A buszsáv a reggeli torlódások legkritikusabb szakaszán, a Temető utca és a városhatár között létesült volna az eredeti tervek szerint., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)

A buszsáv a reggeli torlódások legkritikusabb szakaszán, a Temető utca és a városhatár között létesült volna az eredeti tervek szerint., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)

Budakeszi felől buszsáv híján a tömegközlekedés egyáltalán nem versenyképes: a buszok ugyanabban a dugóban állnak, mint az autók., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)

Budakeszi felől buszsáv híján a tömegközlekedés egyáltalán nem versenyképes: a buszok ugyanabban a dugóban állnak, mint az autók., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)

A projekt keretében középen vezetett buszsáv létesült volna ezen a szakaszon, középperonokkal., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)

A projekt keretében középen vezetett buszsáv létesült volna ezen a szakaszon, középperonokkal., Fő utca, Budakeszi (forrás: Vitézy Dávid)


Budakeszi buszsáv nagyobb térképen való megjelenítése

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *