VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

Margit hídi lezárás: újabb csata a kúszóváltóért

2010-06-02
By

A VEKE kezdeményezte a június első hétvégéjén esedékes vágányzár során a kúszóváltó használatát és a 4-6-os villamosok Jászai Mari térig történő közlekedtetését. Bár ígéreteket kaptunk, ismét veszélybe került a javaslat, majd sikerült megtalálni a megoldást.

Kúszóváltó-teszt Száva kocsiszínben Ganz-csuklóssal., Budapest (forrás: Fodor Illés)

Kúszóváltó-teszt Száva kocsiszínben Ganz-csuklóssal., Budapest (forrás: Fodor Illés)

Az első lépések

A VEKE 2010. május 27-én fordult levélben a BKV-hoz és a Városházához a tervezett nagykörúti vágányzár és a kúszóváltó használatának elmaradása miatt.

A BKV pozitív válaszáról másnap hírt adtunk itt, a veke.hu-n.

Május 31-én hétfő délelőtt az ügyben a Városháza egyeztető tárgyalást hívott össze, a kivitelező konzorcium, a Margit híd projekt mérnöke, a BKV és a Városháza képviselőinek részvételével, meghívva a VEKÉ-t is.

Bár az egyeztetés pozitív végeredménnyel zárult, június 1-jén kedden az MH 2009 Konzorcium a kockázatokra hivatkozva elvetette a kúszóváltó használatát.

Levél a főpolgármester-helyetteshez

Ezt követően a VEKE az alábbi levéllel fordult Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyetteshez:

  Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!

  A VEKE számára kiemelt fontosságú a villamosközlekedés lehető legkisebb mértékű zavartatása a különböző rendezvények, lezárások alkalmával és ezt képviseltük a Margit híd lezárásának különböző ütemei kapcsán is, előzetesen a híd lezárása idején a villamosközlekedés fenntartásának érdekében, most pedig a rövidebb átmeneti vágányzárak lebonyolítási rendjéhez kapcsolódóan.

  Információink szerint a Margit híd felújításának vállalkozásba adásakor az eredeti tervek úgy szóltak, hogy a 2010 közepén (végül most hétvégén, június első hétvégéjén) esedékes vágányzár során a 4-6-os villamosok dél-budai végállomásuktól a Jászai Mari térig közlekednek, ott ideiglenes, mobil váltón keresztül (kúszóváltón keresztül) fordulnak vissza. Ez a Nyugati pályaudvarhoz, a 3-as metróhoz és a Margitszigethez (ahol épp a Fővárosi Önkormányzat Sportvarázs rendezvénye zajlik ekkor) való eljutást tenné jelentősen könnyebbé. Információink szerint a hidat felújító kivitelezőnek szerződésben vállalt kötelessége a kúszóváltós megoldás végrehajtása, melyet a vállalási ár tartalmaz.

  A BKV Zrt. a kúszóváltó beszerzése ellenére tavasszal aggályokat fogalmazott meg, mely álláspontunk szerint elsősorban abból fakadt, hogy a magyar gyakorlat hiányában nem használtak korábban kúszóváltót Budapesten és hiányzott az ehhez szükséges szakismeret. Azóta azonban a helyzet megváltozott és a VEKE nyomására, a BKV műszaki vezetésének közben járásával megtörtént az egyébként Európa nyugati felén rendszeresen használt kúszóváltó budapesti tesztje, lezajlottak a Jászai Mari térnél a bejárások, tehát minden akadálya elhárult az eredetileg tervezett forgalmi rend alkalmazásának. Sajnálatos módon áprilisban a Közlekedési Ügyosztály az egyszerűbb megoldást választotta, a BKV (mint később kiderült, alaptalan) aggályait elfogadta, és az Oktogonig történő, az utasok számára hátrányosabb közlekedési rendet írta elő, a kivitelező erre készített forgalomtechnikai tervet.

  Miután személyes jelzések útján a probléma kezelését már nem láttuk lehetségesnek, május 27-én levélben fordultunk a BKV-hoz és az Ügyosztály vezetőjéhez. (A levél alább olvasható.)

  A BKV műszaki vezérigazgató-helyettese az alábbi levél szerint elvi támogatásáról biztosította javaslatunkat, az általa hivatkozott próbák és bejárások megtörténtek, azok semmilyen akadályt vagy problémát nem tártak fel ismereteink (és az azóta történt egyeztetésen elhangzottak) szerint.

  A BKV forgalmi területe részéről Tarsoly András főosztályvezető levélben és azóta szóban több alkalommal tájékoztatott bennünket arról, hogy a Jászai Mari térig történő közlekedés feltételei részükről adottak, a forgalmi rend átállítását még ma, június 1-jén délután is lehetségesnek tartotta, azonban jelezte, hogy a járművezetők kiértesítése és az utastájékoztatás miatt lassacskán kifutnak az időből.

  Az Ügyosztálytól írásos választ nem kaptunk, azonban Temesi Attila projektvezető egyeztető tárgyalást hívott össze május 31-re, ahol:

  – az Ügyosztály megállapította, hogy a korábbi műszaki akadályok és kockázatok a kúszóváltó alkalmazása kapcsán elhárultak és álláspontja az volt, hogy mivel a vállalási árban és a szerződésben ez szerepelt, a Margit híd felújítás eredeti szerződésének megfelelően a kúszóváltós megoldást alkalmazza a kivitelező, ha annak nincs további műszaki akadálya

  – a BKV műszaki és forgalmi területeinek képviselői a kúszóváltós megoldást támogatták, megvalósíthatónak tartották

  – a VEKE álláspontját az itt és korábban leírtak szerint ismertettem

  – a lebonyolító mérnök – meglehetősen furcsa módon – kizárólag a kivitelező érdekeit tekintve folyamatosan aggályait hangoztatta, melyek egy részéről helyben kiderült, hogy megalapozatlan, a másik része pedig álláspontunk szerint olyan általános aggodalom, amely bármikor, bármilyen beruházás kapcsán felvethető

  – a kivitelező jelen volt, de nem foglalt állást a kérdésben.

  A megbeszélés végső konkluziója az lett, hogy az Ügyosztály a Jászai Mari térig történő közlekedtetésre hívta fel a kivitelezőt.

  Egyesületünket hivatalosan azóta senki nem tájékoztatta, azonban olyan információk jutottak el hozzánk, mely szerint a Margit híd konzorcium végül valamilyen kifogást találva elállt a kúszóváltó használatától és az utasok számára kedvezőbb forgalmi rend kialakításától. Ezen túlmenően, sajnálatos módon úgy értesültünk, hogy a mai egyeztetéseken az Ügyosztály ezeket a kifogásokat kockázatkerülésből elfogadta és nem érvényesítette a konzorciumnál a szerződéses kötelességeként a Jászai Mari téri kúszóváltós megoldás alkalmazását.

  Azért fordulunk Önhöz, hogy a lehetséges utolsó időpontban segítségét és intézkedését kérjük, az érintett felek bevonásával, a helyzet rendezése és az utasok számára lényegesen kedvezőbb megoldás (a 4-6-os villamosok Jászai Mari térig közlekedtetése) érdekében.

A kúszóváltó próbája TW 6000-es villamossal., Budapest (forrás: Fodor Illés)

A kúszóváltó próbája TW 6000-es villamossal., Budapest (forrás: Fodor Illés)

Ikvai-Szabó Imre válasza

Ezt követően Ikvai-Szabó Imre részünkre is megküldte Tiba Zsolt fővárosi főjegyző részére írt levelét:

  Tisztelt Főjegyző Úr!

  A VEKE munkacsoport-vezetőjétől az alábbi levelet (és levelezést) kaptam. Az abban foglaltakat a szakügyosztály és a BKV műszaki vezérigazgatója korábbi állásfoglalásai ismeretében szakmailag támogatom. A javaslat érdemi többletkiadások nélkül egyaránt szolgálja az utazóközönség komfortját, mint a nagyrendezvények helyszíneinek jobb megközelíthetőségét.

  Kérem szíves közbenjárását, hogy – ha és amennyiben ez az EU-támogatással megvalósuló projekt szerződéseit nem sérti – úgy a VEKE által megtett szakmai javaslatot a kivitelezés során érvényesítsék.

  Köszönettel:

  Ikvai-Szabó Imre

Tiba Zsolt főjegyző levele a VEKÉ-nek: a Jászai Mari térig közlekednek a villamosok

Az ügyben a VEKE képviselője a Főváros Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságának ülésén is felszólalt, végül június 2-án délután a következő levelet kaptuk Budapest Főjegyzőjétől:

  Tisztelt Uram!

  A „Margit hídi 4-6-os vágányzár lebonyolítása” tárgyú, Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes úrnak küldött, június 1-jei üzenetét megkaptam, s az abban foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatom, hogy az ügyben érintett munkatársaimmal az ügyet áttekintettem, s annak alapján egyértelműen az eredeti, szerződésszerű megvalósítás élvez prioritást. Mindez reményeim szerint az alábbi üzenetből megfelelően kiolvasható.

  Jelzését köszönöm.

  Tisztelettel:

  dr. Tiba Zsolt

Tiba Zsolt leveléhez mellékelte a Főváros megrendelői utasítását, melyben az MH 2009 Konzorciumhoz írt levelükben elrendelik a kúszóváltó használatát. A levélből a legfontosabb részletet idézzük:

  “A 2010. június 1-i bejárás tapasztalataira építve – miszerint elhárultak azon műszaki problémák, melyek az kúszókitérő beépítését a rendelkezésre álló rövid idő miatt kockázatossá tették – ELRENDELEM az MH2009 Konzorcium részére az ajánlati dokumentációban is szereplő kúszókitérő beépítését, a június 4 – június 6-i hétvégére vonatkozóan.”

Kúszóváltó-teszt Száva kocsiszínben Ganz-csuklóssal., Budapest (forrás: Fodor Illés)

Kúszóváltó-teszt Száva kocsiszínben Ganz-csuklóssal., Budapest (forrás: Fodor Illés)

Konkluziók

Mint látható, a történtek nagyjából a következőkben foglalhatók össze, mely nem is annyira az ügy fontossága, mint a probléma a Főváros közlekedési intézményrendszerének működési anomáliára nézve tipikus jellege miatt érdemelhet figyelmet:

1. A Fővárosi Önkormányzat a Margit híd felújításának tenderkiírásánál helyesen a kúszóváltó alkalmazását és a Jászai Mari térig való közlekedést előírta.

2. A BKV műszaki aggályok miatt (melyek elsősorban a kúszóváltó ismeretlenségéből eredtek) inkább a számára egyszerűbb megoldást kereste – még akkor is, ha ez az utasok érdekével ellentétes volt.

3. A városházi projektvezetés a kockázatkerülés miatt a BKV aggályait elfogadta, nem tudott érdemben ellenállni a műszaki üzemeltetési önérdekeknek.

4. A helyzeten a VEKE hivatalos levele változtatott, melynek hatására a BKV-s és városházi szereplők véleménye hirtelen – szerencsés irányba – megváltozott.

5. Ekkor a gyors változtatás a korábban a kúszóváltót bevállaló, de aztán a BKV nyomásának engedve más forgatókönyvre készülő vállalkozó-kivitelező ellenállásán hasalt el.

6. Ezek után a Főváros ismét nem tudott kellő eréllyel fellépni a kivitelezővel szemben, ismét a VEKE figyelemfelhívására volt szükség.

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *