VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

Újra tárgyal a Főváros az Alstommal – a VEKE véleménye

2011-07-14
By

A VEKE álláspontja a Főváros és az Alstom között újrakezdett tárgyalásokról

Egyesületünk a kezdetektől figyelemmel kíséri a metróbeszerzés alakulását, már 2005-ben is kifejtettük véleményünket. A történelem úgy látszik, ismétli önmagát, mert más, az akkori történéseket nem ismerő szereplőkkel, de ugyanazt a hibát kívánja elkövetni a Főváros.

Ismereteink szerint, a Fővárosi Önkormányzat, teljesen érthetetlen módon, feladva eddigi pernyertes álláspontját, olyan tárgyalásokba bocsátkozott az Alstommal, melyeknek a kimenetele kétséges. A Főváros eddigi jogi álláspontja úgy szólt, hogy az Alstommal kötött megállapodást felmondta, az már nincs hatályban, ezt az álláspontot pedig a francia bíróság döntése visszaigazolta azzal, hogy jogerősen elrendelte az előleg visszafizetését. Tarlós István főpolgármester május 6-án ezt mondta: „Ilyen járművet hogyan vehetnénk át? Vegye át, aki meri, üljön vissza a székébe, aki aláírta a szerződést, és tegye!”. Úgy látszik, most már megvan a merészség, hiszen június végén már az hangzott el, hogy akár néhány hónapon belül forgalomba állíthatók a kocsik. A Főváros vezetésének magyarázatot illene adnia arra, hogy miért áll a nyilvánosság elé két hónapon belül két homlokegyenest eltérő állásponttal, és az Alstom helyett immár miért a Nemzeti Közlekedési Hatóságot tartja felelősnek a kialakult helyzetért.

Tárgyalni persze szabad, ám az idő megy, és tudomásunk szerint a tárgyalások során érdemben műszaki jellegű kérdéseket nem tárgyalnak, miközben az Alstom járműveivel a probléma elsősorban műszaki jellegű és a megoldást is ott kellene keresni.

Mivel pontosan ilyen típusú, ilyen alkatrészekből és alrendszerekből álló járművet – dacára a gyártó széles vevőkörének – sehol a világon nem üzemeltetnek, ezért amennyiben mégis ezek átvétele mellett dönt a Főváros, a BKV kiszolgáltatott helyzetbe kerül a gyártóval szemben. Eddig is kiderültek a típussal kapcsolatban súlyos hiányosságok, amelyek nem kerültek megoldásra, az ezek okozta üzemeltetési kockázat szintén igen magas. A VEKE ezért az alábbi, műszaki jellegű megállapodás megkötését elengedhetetlennek tartja, a Nemzeti Közlekedési Hatóság írásba foglalt követelményeinek teljesítésén felül:

1. Az alkatrészellátás biztonságát és folyamatosságát garantálni kell, mind időben, mind árban. Minden egyes alkatrészre tételesen meg kell határozni egy árat, melynél magasabbat a szállító nem alkalmazhat (alacsonyabbat igen), valamint egy szállítási időt, amelynél hosszabb ideig a szállítás nem tarthat (rövidebb ideig igen). Mindezek megsértésére igen súlyos következményeket kell a szerződésbe foglalni.

2. A próbafutások során dokumentált, a gyártó által nem megmagyarázott és ki nem küszöbölt túlzott kerékkopások kapcsán a gyártónak vállalnia kell a rendkívüli kerékcserék teljes anyagi konzekvenciáit mindaddig, amíg a túlzott elhasználódás jelenségét műszakilag ki nem küszöböli. Az elődtípus varsói metrókocsik hasonló kerékkopási jelenségei kapcsán másfél éves pereskedés folyt, melyet végül Varsó városa az Alstommal szemben megnyert. Hasonló helyzetbe a BKV nem hozható.

3. Gondoskodni kell a 2-es metróra kerülő öt kocsis vonatok hatodik kocsival történő bővíthetőségéről. Erre a bővítésre a gyártónak visszavonhatatlan opciót kell nyújtania, rögzített áron. Erre a lépésre a 2-es metró kapacitásbővítése, illetve a Főváros elfogadott fejlesztési terveiben szereplő metró-HÉV összekötés esetén kerülhet sor. Mivel ezeknek a járműveknek a felső áramszedős tápellátásra való átalakítását nem látjuk reális megoldásnak (bár önmagában lehetséges) ezért a 3-as metróra történő átvezénylésük is potenciálisan figyelembe veendő (az ötlet egyébként Vajda Pál volt főpolgármester-helyettesé, még 2005-ből). A gyártónak tehát hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a megfelelő műszaki feltételek esetén a BKV a kocsikat másik metróvonalra csoportosíthassa át, ez a garanciális és jótállási feltételeket nem befolyásolhatja. Ebben az esetben az összekötött metró-HÉV rendszerre lehet új beszerzést kiírni és a fejlesztést nem lehetetleníti el az Alstom kocsijainak rendszeridegensége.

Mivel a fenti műszaki problémák és igények ismertek, amennyiben a Főváros nem ragaszkodik ezek megoldásához és szerződésbe foglalásához, úgy megítélésünk szerint vezetői könnyen súlyos károkat okozhatnak, amiért a felelősséget vállalniuk kell.

Természetesen, a 4-es metró brüsszeli támogatását nem veszíthetjük el. Azonban azzal érvelni, hogy teljesíteni csak az Alstom képes határidőre, miközben látható, hogy pont az Alstom az, amelyik nem képes teljesíteni, nem más, mint a közvélemény megtévesztése és az elmúlt másfél év történéseinek és kommunikációjának teljes pálfordulása. Egy még időben kiírt beszerzéssel időben üzembe állítható járművekhez lehet jutni, az időhúzás azonban tovább már nem folytatható.

Összegezve a kockázatokat, egyesületünk továbbra is úgy látja, a legkisebb kockázattal és a legnagyobb lehetséges társadalmi haszonnal az új tender kiírása jár. Ebben az új kiírásban lehet módosítani a darabszámot, amellyel a 3-as metró és a HÉV-ek járműcseréjéhez is megteremthetők a szerződéses alapok, egységes járműparkra lehet szert tenni egy kiegészítő licencmegállapodás megkötésével, valamint reális elvárás támasztható a nyertes letelepítéséhez, azaz a magyarországi gyártáshoz és a magas magyar hányad eléréséhez.


Bízunk benne, hogy a Főváros vezetése felismeri a helyzet jelentőségét és képes szakmai szempontok alapján döntést hozni.

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *