VEKE
Városi és El?városi Közlekedési Egyesület

Új menetrend? – valami nagyon nem működik Győrött

2007-06-20
By

Az önkormányzat megrendeli, majd átveszi a tanulmányt, megindulnak az egyeztetések, azután mély csönd. És egyszer csak a Kisalföld Volán bevezet valamit egyesületünkre hivatkozva, olyat, amihez semmi közünk. Tanulmányunk összefoglalója letölthető innen.
Győri tagszervezetünk megalakulásakor számoltunk be arról, hogy elkészült „Győr helyi autóbusz-közlekedésének, vonal- és járatszerkezetének felülvizsgálata” címet viselő tanulmányunk. Azóta a részönkormányzatok többségével az anyagot le is egyeztettük és azt vártuk, végre a közgyűlés elé kerül a változtatáscsomag. Ehhez képest a Revita TV érdekes menetrendi változásról adott hírt. Ezt írják: “A városi és elővárosi közlekedési egyesület (megj: így, kisbetűvel) tanulmánya feltárta az egyes buszútvonalak, illetve járatok terheltségét. A közgyűlési véleményezés után a képviselők, és az utazóközönség javaslatait is beépítették az új menetrendtervbe.” Az első mondat igaz, a második viszont nem. Igen barátságtalan lépésről van szó, ráadásul az utasok is hátrányt fognak szenvedni. Éppen ezért egyesületünk Győri Tagszervezete az alábbi közleményt adja ki:

Új menetrend? Nem erről volt szó!

2007. június 17-től a Kisalföld Volán Zrt. (KV) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásával új menetrendet vezetett be a város területén. A KV arra hivatkozik, hogy ez az új menetrend egyesületünk tanulmányán alapul. Egyesületünk (VEKE) idén januárban az Önkormányzat megbízásából valóban átfogó tanulmányban vizsgálta felül Győr vonal- és járatszerkezetét, ám a tanulmányban foglaltak köszönő viszonyban sincsenek azzal, amit a KV bevezetett. Tanulmányunk kivonata megtalálható weboldalunkon, sajnos a teljes tanulmány nyilvánosságra hozását az Önkormányzat Városépítési Irodája érthetetlen módon megtiltotta. Egyesületünk a részönkormányzatok többségével már áprilisban leegyeztette a javaslatokat és erről a polgármestert írásban tájékoztatta. Az ígéretek ellenére a tervezet közgyűlés elé vitelére nem került sor, ellenben a KV a „szokásos” módon benyújtott egy módosítást, melyet a jegyző érdemi vita nélkül aláírt. Az történik továbbra is, ami az elmúlt húsz évben: az átfogó hálózati átalakítás elmarad, a problémák kezelése bosszantó félmegoldásokkal történik. Különösen felháborító, hogy a KV egyesületünkre hivatkozik, amikor a velünk történő – megígért – egyeztetésre nem került sor.

Elhibázott a 7-es autóbusz útvonalának módosítása. Ugyan a 4-es vonal korábbi – rendkívül pazarló – közlekedési rendje nem tartható fenn tovább, a Szabadhegy önkormányzati képviselője által választott megoldás kifejezetten rossz. A virágpiaci végállomás áthelyezése a Révai Miklós utcába csak üzemviteli okból érthető, az utasok számára egyértelmű visszalépés. A Jereváni út déli részének megfosztása mindkét törzsvonalától szintén súlyos színvonalcsökkenést jelent, melyet az 5-ös és a 7-es busz sűrítése sem ellensúlyoz, így várhatóan jogos lakossági tiltakozást fog kiváltani. Ráadásul az 5-ös vonal járatsűrűsége bizonyos időszakokban aránytalanul magas az utasforgalomhoz képest, miközben sűrűbben lakott városrészekben ennél ritkábban járnak az autóbuszok.

Szabadhegy közösségi közlekedésének átalakításával tanulmányunk is foglalkozik, mi viszont nem szüntettünk meg fontos kapcsolatokat, sőt, éppen ellenkezőleg, bővítettük azokat. Egyesületünk javaslata a 2-es és a 7-es vonal kétirányú körjáratként történő összekötésével közvetlen kapcsolatot hoz létre Adyváros magja és a József Attila utca között, továbbá bekapcsolja a közösségi közlekedésbe a Szabadi utcai új lakótelepet. A racionalizálás során felszabaduló teljesítményt térben és időben arányosan osztjuk el a város teljes területén, teljes üzemidőben.

Sajnálatos, hogy az önkormányzatban nem jött létre közlekedéssel foglalkozó bizottság. A felmerülő kérdések megtárgyalására így nincs érdemi lehetőség, a képviselők érdektelenek, és szinte nem is találkoznak a tömegközlekedés problémáival.Az utazóközönség számára sokkal magasabb szintű szolgáltatást lehetővé tevő, a város számára pedig még megtakarítást is hozó új hálózat terve hónapok óta készen áll. Kinek az érdeke nem foglalkozni vele?

Teljes tanulmányunkat egyelőre nem tehetjük közzé, ám a rövid összefoglalót igen. Itt található. Úgy gondoljuk, ennyiből is világosan látható, egészen más léptékű és egészen más célú célú változtatáscsomagot állítottunk össze, mely kiterjed a forgalomirányításra, az új hálózat gazdaságos üzemeltetésére, az autóbuszos szolgáltatás megbízhatóságának növelésére, a hatékonyabb utastájékoztatásra és jegyértékesítésre, és javaslatokat tartalmaz a hétvégi, ünnepnapi és az éjszakai közlekedésre is. Mindezeket nem látjuk viszont a város és a Kisalföld Volán döntéseiben, amit látunk, az a teljes érdektelenség. Ideje lenne már ezen végre változtatni.

Related Posts with Thumbnails

HozzászólásokLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *